Google Instant Camera Translation ส่องกล้องแล้วแปลเป็นภาษาไทยได้แล้ว

หลังจาก Google Translate เปิดใช้งานฟีเจอร์แปลข้อความด้วยการส่องกล้องถ่ายรูปแบบเรียลไทม์หรือที่เรียกว่า Instant Camera Translation มาได้ซักพักแล้วซึ่งในช่วงแรก Google รองรับภาษาที่ใช้งานฟีเจอร์นี้เพียง 28 ภาษา แต่การอัพเดทล่าสุด Google ได้เพิ่มภาษาที่รองรับการใช้งานมากขึ้นถึง 60 ภาษา และใน 60 ภาษานั้นก็มีภาษาไทยอยู่ด้วย

Google instant camera translation adds support Thai and Vietnamese

และการอัพเดทล่าสุดในครั้งนี้ Google Translate จะสามารถรองรับภาษาทั้งหมดที่ใช้ฟีเจอร์ Instant Camera Translation ได้ถึง 88 ภาษา โดยวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเพียงเราหยิบกล้องถ่ายรูปมาส่องข้อความในภาพผ่านแอปพลิเคชั่น Google Translate ระบบจะทำการแปลภาษาให้แบบอัตโนมัติ และ Google ยังเพิ่มความแม่นยำในการแปลด้วยเทคโนโลยีใหม่ Neural Machine Translation (NMT) เพื่อให้การแปลมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วย

ที่มา blog.google