Google เริ่มขายอุปกรณ์เสริมของ Galaxy Nexus ผ่าน Google Play Store แล้ว !!!

หน้านี้ว่า Google ได้วางขาย Galaxy Nexus บน Google Play Store ล่าสุดตอนนี้ Google เริ่มขายอุปกรณ์เสริมของ Galaxy Nexus ผ่าน Google Play Store ในสหรัฐอเมริกาแล้ว โดยเป็น dock ชนิดต่าง ๆ ทั้งหมด 3 แบบ (ตามรูป)

ส่วนประเทศอื่น ๆ ยังไม่สามารถเข้าไปชมหรือสั่งซื้อสินค้าได้ครับ