Gmail เพิ่มคุณลักษณะใหม่ในกล่อง Inbox สำหรับผู้ใช้งานระบบ iOS

สำหรับคุณลักษณะใหม่ที่ทาง Gmail ได้ทำการอัพเดทให้กับผู้ใช้งานในระบบ iOS นั้นก็คือคุณลักษณะ All Inboxes ซึ่งเป็นการรวมบัญชี Gmail หลายๆ บัญชีมาไว้ใน Gmail ที่เราใช้งานเพียงบัญชีเดียว ประโยชน์ของคุณลักษณะนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คอีเมล์ได้พร้อมกันในหลายบัญชีGmail now features unified inbox to view multiple accounts on iOS

แต่สำหรับผู้ใช้งาน Gmail ในระบบ Android คุณลักษณะ All Inboxes นี้เป็นคุณลักษณที่มีใช้งานมานานแล้ว ผู้ใช้งาน Gmail ในระบบ iOS อยู่ลองดูนะครับว่ามีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่แล้วหรือยัง

โดยเราสามารถสังเกตได้จากเมนู “All Inboxes” บริเวณเมนูด้านซ้ายมือ เมื่อเราเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ อีเมลทั้งหมดของคุณจะมาแสดงภายในเมนูนี้ทั้งหมด คาดว่าอีกไม่เกิน 15 วันหรือน้อยกว่านั้นผู้ใช้งาน iOS จะได้รับการอัพเดท Gmail ทั้งหมดและพร้อมใช้งานในทันที

ที่มา phonearena