ดาวน์โหลด iOS 12 เวอร์ชั่นเต็ม ไฟล์ ipsw สำหรับ iPhone, iPod, iPad ลิงก์ตรงโหลดแรงจากแอปเปิล

หากต้องการติดตั้ง iOS 12 ด้วยการวิธี Restore บนโปรแกรม iTunes สามารถดาวน์โหลดไฟล์ iOS 12 ipsw ได้จากด้านล่างนี้ครับ

iPhone 

12.0 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6+): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6s): iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (6s+): iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw

iPad 

12.0 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air China): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw
12.0 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0_16A366_Restore.ipsw

iPod

12.0.0 (6G): iPodtouch_12.0_16A366_Restore.ipsw