ดาวน์โหลด iOS 12.4 ไฟล์ ipsw สำหรับ iPhone, iPod, iPad ลิงก์ตรงโหลดแรงจากแอปเปิล

สำหรับใครที่ต้องการจะ Restore iPhone, iPod, iPad เป็น iOS 12.4 ด้วยโปรแกรม iTunes สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ispw ไปติดตั้งได้จากด้านล่างนี้ครับ

ดาวน์โหลด iOS 12.4

iPhone

12.4 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6+): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6s): iPhone_4.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (6s+): iPhone_5.5_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone XS): iPhone11,2_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPhone XR): iPhone11,8_12.4_16G77_Restore.ipsw

iPad

12.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air China): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 11 Wi-Fi 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 11 Cellular): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 11 Cellular 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 3rd Gen 1TB): iPad_Fall_2018_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 5 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Mini 5 Cellular): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air 3 Wi-Fi): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (iPad Air 3 Cellular): iPad_Spring_2019_12.4_16G77_Restore.ipsw

iPod

12.4 (6G): iPodtouch_12.4_16G77_Restore.ipsw
12.4 (7G): iPodtouch_7_12.4_16G77_Restore.ipsw