ดาวน์โหลด iOS 12.0.1 ไฟล์ ipsw สำหรับ iPhone, iPod, iPad ลิงก์ตรงโหลดแรงจากแอปเปิล

iOS 12.0.1

สำหรับใครที่ต้องการจะติดตั้ง iOS 12.0.1 บน iPhone, iPod, iPad ด้วยวิธีการ Restore สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ipsw เพื่อไปติดตั้งผ่านโปรแกรม iTunes ได้จากด้านล่างนี้นะครับ

iPhone

12.0.1 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6+): iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6): iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6s): iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (6s+): iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (SE): iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone XS): iPhone11,2_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone XS Max (China)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone XS Max (Global)): iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw
12.0.1 (iPhone XR): iPhone11,8_12.0.1_16A405_Restore.ipsw

 

iPad

12.0.1 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air China): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw
12.0.1 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_12.0.1_16A404_Restore.ipsw

 

iPod

12.0.1 (6G): iPodtouch_12.0.1_16A404_Restore.ipsw

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ