ดาวน์โหลด iOS 11.4 ไฟล์ ipsw สำหรับ iPhone, iPod, iPad ลิงก์ตรงโหลดแรงจากแอปเปิล

ดาวน์โหลด iOS 11.4 ไฟล์ ipsw สำหรับ iPhone, iPod, iPad ลิงก์ตรงโหลดแรงจากแอปเปิล

สำหรับใครที่จะติดตั้ง iOS 11.4 ด้วยการ Restore ผ่านโปรแกรม iTunes สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ipsw จากลิงก์ด้านล่างนี้ไปติดตั้งได้ครับ

iPhone

11.4 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6+): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6s): iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (6s+): iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (X GSM+CDMA): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (X GSM): iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw

iPad

11.4 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air China): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 6 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw
11.4 (iPad 6 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.4_15F79_Restore.ipsw

iPod

11.4 (6G): iPodtouch_11.4_15F79_Restore.ipsw