ดาวน์โหลด iOS 11.2.2 เวอร์ชั่นเต็ม ไฟล์ IPSW ลิงก์ตรงโหลดแรงจากแอปเปิล

สำหรับใครที่ต้องการ Restore iOS 11.2.2 ด้วยโปรแกรม iTunes หรือระหว่างติดตั้งด้วย OTA เครื่องค้างหน้าโลโก้แอปเปิล สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ipsw ไปใช้ในการ Restore ด้วยโปรแกรม iTunes ได้ครับ

 

iPhone 

11.2.2 (5s GSM): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (5s GSM+CDMA): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6+): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6s): iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (6s+): iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (SE): iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7+ GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (7+ GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8 GSM+CDMA): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8 Plus GSM+CDMA): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8 GSM): iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (8 Plus GSM): iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (X GSM+CDMA): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (X GSM): iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw

 

iPad

11.2.2 (iPad Air Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air Cellular): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 Wi-Fi): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 Cellular): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air China): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 2 China): iPad_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 3 China): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air 2 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Air 2 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 4 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Mini 4 Cellular): iPad_64bit_TouchID_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro Wi-Fi): iPadPro_12.9_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro Cellular): iPadPro_12.9_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 9.7 Wi-Fi): iPadPro_9.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 9.7 Cellular): iPadPro_9.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad 5 Wi-Fi): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad 5 Cellular): iPad_64bit_TouchID_ASTC_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 12.9 Wi-Fi 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 12.9 Cellular 2nd Gen): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 10.5 Wi-Fi): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw
11.2.2 (iPad Pro 10.5 Cellular): iPad_Pro_HFR_11.2.2_15C202_Restore.ipsw

 

iPod

11.2.2 (6G): iPodtouch_11.2.2_15C202_Restore.ipsw