เอซุสชี้แจงเรื่องแบตเตอรี่ของ ASUS Zenfone Max ไม่สามารถถอดเองได้!

คลายความสงสัยเกี่ยวกับกรณีเรื่องของแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนรุ่น ASUS Zenfone Max ที่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ ซึ่งทางบริษัท ASUS ได้ออกมาชี้แจงแล้ว

Asus Zenfone Max Battery

บริษัท เอซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนชี้แจงข้อมูลแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ ASUS Zenfone Max (ZC550KL) ดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ ASUS Zenfone Max ได้รับการออกแบบให้ผู้ใช้ไม่สามารถถอดแบตเตอรี่ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากแบตเตอรี่ได้รับการยึดไว้ทั้งสองด้านของกรอบเครื่อง

2) การพยายามถอดแบตเตอรี่ของ ASUS Zenfone Max ทั้งด้วยการฝืน และการใช้เครื่องมือใดๆ ในการถอด จะทำให้ขาดสิทธิ์ความคุ้มครอง และอาจทำให้โทรศัพท์มือถือ รวมถึงแบตเตอรี่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ https://www.asus.com/th/support/FAQ/1016231/