Connect with us

IT News

มาแล้ว วิธีรับสิทธิ์อุ่นใจจัดเต็ม Nokia ASHA ปกติ 2,990 เหลือเพียง 399 บาท และเล่นเน็ตไม่อั้นฟรี

Published

on

มาแล้วครับสำหรับวิธีการรับสิทธิ์อุ่นใจจัดเต็มเดือนนี้ซึ่งสามารถรับสิทธิ์ซื้อ Nokia Asha 503 ราคาปกติ 2,990 บาท เหลือเพียง 399 บาท และแจกกระจายเล่นเน็ตไม่อั้น ฟรี!

Screen Shot 2557-10-10 at 09.56.55

 

วิธีรับสิทธิ์สำหรับการซื้อ Nokia Asha 503 และ เล่นเน็ตไม่อั้นฟรี

1. รับสิทธิ์ซื้อ Nokia Asha 503 จากราคาปกติ 2,990 บาท ลดกระหน่ำ เหลือเพียง 399 บาท(รวม VAT) กด *699*1# โทรออก  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะครบ 1,000 สิทธิ์

กติกาการร่วมสนุก

 1. ลูกค้า AIS3G ในระบบรายเดือนและเติมเงิน ที่จดทะเบียน/ แสดงตนในนามบุคคลธรรมดาและมีอายุการใช้งานเลขหมายตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 2. แสดงความประสงค์รับสิทธิ์โดยการกด *699*1# ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11:00 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 1,000 สิทธิ์
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กด *699*1# 1,000 ท่านแรก จะได้รับสิทธิ์ซื้อ NOKIA ASHA 503 ในราคา 399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 4. ผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษจํานวน 1,000 ท่าน จะได้รับข้อความยืนยันการได้รับสิทธิ์ และจะได้รับการติดต่อจาก AIS Call Center ภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับข้อความยืนยัน
 5. บริษัทจะนํารายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อ NOKIA ASHA 503 ประกาศผ่านเว็บไซด์ www.ais.co.th/judtem ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ภายในเวลา 18:00 น.
 6. สิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษมีจํานวนจํากัดเพียง 1,000 เครื่องเท่านั้น
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิพิเศษตามโครงการอุ่นใจจัดเต็มให้แก่ลูกค้า 1 เลขหมาย ต่อ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการเท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. โครงการอุ่นใจจัดเต็มมอบสิทธิ์ซื้อเครื่องเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
  -สําหรับผู้ได้รับสิทธิ์ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 3 เดือน มากกว่า 200 บาทขึ้นไป ยังคงใช้แพ็กเกจเดิมได้
  -สําหรับผู้ได้รับสิทธิ์ที่มียอดค่าใช้บริการเฉลี่ย 3 เดือน น้อยกว่า 200 บาท ต้องสมัครแพ็กเกจ iSmart 199 บาท ไม่ต้องชําระค่าบริการหรือชําระค่าแพ็กเกจล่วงหน้า
 2. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องใช้บริการแพ็กเกจข้างต้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชําระค่าเครื่อง หากยกเลิกบริการ หรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หรือกระทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนครบระยะเวลาที่กําหนดไว้ จะถือว่าปฎิบัติผิดข้อตกลง ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องชําระคืนส่วนลดค่าเครื่องมูลค่า 2,591 บาท ให้แก่บริษัทในวันที่ยกเลิกบริการ หรือผิดข้อตกลงทันที
 3. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมีสถานะเป็นลูกค้า AIS 3G มีสถานะการใช้งานปกติและไม่มียอดหนี้ค้างชําระ ในขณะใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องนี้ และต้องรับสิทธิ์ด้วยตนเอง ภายในวันที่ที่กําหนด ณ เอไอเอส ช็อป สาขาที่นัดหมายไว้เท่านั้น โดยแสดง SMS , SIM CARD พร้อมบัตรประจําตัวประชาชน
 4. หากไม่ใช้สิทธิ์ซื้อเครื่องภายในวันที่ที่กําหนดไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์
 5. ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้ระบบเติมเงิน ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นระบบรายเดือนก่อนรับสิทธิ์นี้
 6. โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อมอบสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง บริษัทจึงขอมอบสิทธิพิเศษนี้ให้แก่ลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษจากโครงการใดๆ ที่บริษัทจัดขึ้นมาก่อนเท่านั้น
 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนเจ้าของได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. หาก AIS Call Center ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดได้ จะถือว่าผู้ได้รับสิทธิ์แสดงเจตนาสละสิทธิ์
 9. เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้า บริษัทจะมอบสิทธิ์นี้ให้แก่ผู้ที่ปฎิบัติตามกติกาและเงื่อนไขที่กําหนดไว้เท่านั้น หากพบว่ามีข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนดไว้ บริษัทจะปฏิเสธการให้สิทธิพิเศษนี้ทันที
 10. พนักงาน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน รวมถึงครอบครัวของพนักงานในบริษัทดังกล่าว ไม่สามารถรับสิทธิ์จากโครงการนี้
 11. บริษัทจะนํารูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และรายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับสิทธิ์ ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ/ หรือ จัดทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยี่ห้อ รุ่น เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีราคาเทียบเท่า และ/ หรือเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2.  แจกกระจาย ลูกค้าเอไอเอส 3G รับ แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่จํากัด ความเร็วสูงสุด 500MB นาน 1 วัน (Unlimited internet package 3G max speed 500MB for 1 day)

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. โครงการอุ่นใจจัดเต็มมอบสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS3G ในระบบรายเดือนและเติมเงิน ที่จดทะเบียน/ แสดงตนในนามบุคคลธรรมดา และมีอายุการใช้งานเลขหมายตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
 2. กดรับสิทธิ์ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจํานวน 100,000 สิทธิ์
 3. ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับข้อความตอบกลับแจ้งยืนยันการได้รับสิทธิพิเศษนี้ และสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับข้อความยืนยันการได้รับสิทธิ์
 4. เช็คยอดการใช้งานคงเหลือของสิทธิพิเศษนี้ได้ที่โทร. *121#(เครื่องหมายโทรออก) (ทั้งระบบเติมเงิน และรายเดือน)
 5. สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์
 6. สิทธิพิเศษนี้ ยกเว้น
  – ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ใช้งาน 3G/EDGE/GPRS ฟรีในวันคล้ายวันเกิดในวันที่ 10 ต.ค. 57
  – ลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบคิดค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการใช้งาน (Time-based package)
 7. แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่จํากัด ความเร็วสูงสุด 500MB นาน 1 วัน มูลค่า 150 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยจะได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่จํากัดภายใน 24 ชั่วโมง ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps. จํานวน 500 MB หลังจากนั้นใช้งานได้ไม่จํากัดที่ความเร็ว 128 kbps.
 8. การกดรับสิทธิ์ *699# ไม่เสียค่าบริการ
 9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนเจ้าของได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ais.co.th/judtem/

 

กำลังฮอต

Buying Guides2 สัปดาห์ ago

เปิดเทอมทั้งที ต้องมีแท็บเล็ตดี ๆ ใช้! แนะนำ Galaxy Tab น่าซื้อต้อนรับเปิดเทอม พร้อมโปรโมชัน Back to School พิเศษสุดสำหรับนักเรียน นักศึกษา!

เข้าสู่ช่วงเปิดเทอมก...

Editor’s Recommended2 สัปดาห์ ago

Editor’s Recommended: ให้เลย 3 ข้อต้องรับมง HUAWEI WATCH FIT 3 ผู้นำสมาร์ทวอทช์จัดเต็มแห่งยุค

หลังจากที่ได้เห็น HU...

Android News3 สัปดาห์ ago

เจาะลึก 5 ฟีเจอร์เด่น Redmi Note 13 Series ที่สุดของสมาร์ทโฟนระดับกลางช่วงต้นปี 2024

Redmi Note 13 Series...

Featured4 สัปดาห์ ago

รีวิว realme C65 น้องใหม่ดีไซน์หรู บอดี้บางเฉียบ 7.64 มม. | ชาร์จไว 45W Fast Charge | ได้รับรองคุณภาพยาวนาน 48 เดือนจาก TÜV SÜD!

รีวิว realme C65 สมา...

Featured1 เดือน ago

รีวิว iQOO Z9 5G และ Z9x 5G ขุมพลังไร้ขีดจำกัด ด้วยแบต 6000mAh l ชิปเซ็ต Snapdragon l ขยาย RAM 12GB + 12GB

รีวิว iQOO Z9 5G และ...

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก