แอปเปิลเปิดขาย AppleCare+ สำหรับ iPhone, iPad และ Apple Watch ในไทย เพิ่มความคุ้มครองเป็น 2 ปี

แอปเปิลเปิดขาย AppleCare+ สำหรับ iPhone, iPad และ Apple Watch ในไทยแล้ว ซึ่งเป็นการขยายเวลาการคุ้มครองจากเดิม 1 ปี เพิ่มเป็น 2 ปี สำหรับราคาของแต่ละอุปกรณ์หากต้องการซื้อ AppleCare+ ดังนี้

iPhone

iPhone ทุกเครื่องมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 1 ปี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน AppleCare+ สำหรับ iPhone ขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ AppleCare+ และเพิ่มความคุ้มครองในกรณี เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 1,000 บาท สำหรับความเสียหาย กับหน้าจอ หรือ 3,300 บาท สำหรับความเสียหายอื่นๆ

 

  • AppleCare+ สำหรับ iPhone XS, iPhone XS Max หรือ iPhone X ราคา 8,300 บาท
  • AppleCare+ สำหรับ iPhone XR, iPhone 8 Plus หรือ iPhone 7 Plus ราคา 6,200 บาท
  • AppleCare+ สำหรับ iPhone 8 หรือ iPhone 7 ราคา 5,000 บาท 

 

iPad

iPad ทุกเครื่องมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 1 ปี และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน AppleCare+ สำหรับ iPad และ Apple Pencil จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ AppleCare+ และเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 1,600 บาท สำหรับ iPad และ 1,000 บาท สำหรับ Apple Pencil

 

  • AppleCare+ สำหรับ iPad Pro ราคา 4,500 บาท
  • AppleCare+ สำหรับ iPad/iPad Air/iPad min ราคา ฿2,500 บาท

 

Apple Watch

Apple Watch Hermès ทุกเรือนมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 2 ปี และบริการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 2 ปี ด้วย AppleCare+ AppleCare+ สำหรับ Apple Watch Hermès จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 3 ปี นับจากวันที่ซื้อ AppleCare+ และเพิ่มความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 2,600 บาท

 

AppleCare+ สำหรับ Apple Watch Hermès ราคา 3,700 บาท

 

Apple Watch และ Apple Watch Nike+ ทุกเรือนมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาซึ่งคุ้มครอง การซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 1 ปี และบริการช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วันด้วย AppleCare+ AppleCare+ สำหรับ Apple Watch และ Apple Watch Nike+ จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ AppleCare+ และเพิ่มความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ 2,300 บาท

 

  • AppleCare+ สำหรับ Apple Watch Series 4 ราคา 3,000 บาท
  • AppleCare+ สำหรับ Apple Watch Series 3 ราคา 2,000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.apple.com