แอปเปิลปิดดาวน์เกรด iOS 11.4 แล้ว หลังจากปล่อย iOS 11.4.1 เวอร์ชั่นล่าสุด

แอปเปิลปิดดาวน์เกรด iOS 11.4 แล้ว หลังจากปล่อย iOS 11.4.1 เวอร์ชั่นล่าสุด

หลังจากที่แอปเปิลได้ปล่อย iOS 11.4.1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการทำงานของ AirPods และอีเมล์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแก้บั๊กของการทำงานต่างๆ ล่าสุดแอปเปิลได้ปิดการดาวน์เกรด iOS เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่านี้ไปแล้วทั้งหมดครับ

โดยการปิดดาวน์เกรดในครั้งนี้จะทำให้ ไม่สามารถกลับไปใช้งาน iOS เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า iOS 11.4.1 ได้แล้ว หากทำการ Restore เวอร์ชั่นที่เก่ากว่า iOS 11.4.1 จะติด error ระหว่างทำการดาวน์เกรด ทำให้ไม่สามารถดาวน์เกรดลงไปได้สำเร็จ ดังนั้นในขณะนี้จะสามารถใช้งาน iOS 11.4.1 เท่านั้น (ยกเว้นคนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง iOS 11.4.1 ยังสามารถเวอร์ชั่นเก่ากว่าต่อไปได้)