แอปเปิลปิดดาวน์เกรด iOS 13.1.1 ทำให้ติดตั้งไม่ได้แล้ว

แอปเปิลปิดดาวน์เกรด iOS 13.1.1 (17A854) ไปเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากที่ปล่อย iOS 13.1 (17A844) และ iOS 13.1.2 (17A861) ออกมาเพื่อปรับปรุงการทำงานต่างๆ ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

การปิดดาวน์เกรด iOS 13.1.1 (17A854) จะทำให้ไม่สามารถดาวน์เกรดจาก iOS 13.1.2 (17A861) หรือ iOS 13.1 (17A844) ลงมาเพื่อติดตั้ง iOS 13.1.1 ได้แล้ว หากทำการ Restore จะทำให้ติดตั้งไม่ได้เกิด error ระหว่างการติดตั้ง

ดังนั้นในตอนนี้เวอร์ชั่นที่สามารถติดตั้งได้จะเป็น iOS 13.1 (17A844) และ iOS 13.1.2 (17A861) เท่านั้นนะครับ และเร็วๆ นี้แอปเปิลจะปิดการดาวน์เกรด iOS 13.1 เช่นเดียวกัน ถ้าจะดาวน์เกรดเป็นเวอร์ชั่นนี้ต้องรีบเลย แต่ถ้าจะให้แนะนำควรติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดจะดีที่สุดครับเนื่องจากมีการแก้บั๊ก ปรับปรุงการทำงานต่างๆ ให้ดีมากยิ่งขึ้น