Apple Pay เดินหน้าสังคมไร้เงินสดเข้าสู่ประเทศเยอรมนี

เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะก้าวเข้าสู่ระบบการเงินที่แตกต่างจากอดีตที่ต้องถือเงินสดไปซื้อของเพราะในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ง่ายขึ้น เราจะเห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะสมาร์ทโฟน และนาฬิกาอัจฉริยะต่างก็มีความสามารถที่เราเรียกว่า NFC ติดมาด้วยซึ่งมันคือระบบการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

Apple Pay reportedly coming to Germany really soon

Apple Pay เป็นแอพพลิเคชั่นหนึ่งที่สาวก iOS ใช้งานกันเพราะสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ และดูเหมือนว่า Apple Pay กำลังขยายตลาดไปยังประเทศเยอรมัน ตามแหล่งที่มาในอุตสาหกรรมการธนาคารที่เกี่ยวข้องกับบล็อก Macerkopf ของเยอรมัน ได้บอกว่า

ตอนนี้ได้มีการแนะนำให้ผู้ใช้งานชำระเงินผ่าน Apple Pay ตั้งแต่ในช่วงต้นสัปดาห์ ในส่วนของ Tim Cook เองก็ออกมายืนยันข่าวนี้ว่าเยอรมนีจะสามารถใช้งาน Apple Pay ได้ก่อนสิ้นปี 2018 อย่างแน่นอนซึ่งคาดว่าผู้จะเริ่มใช้งาน Apple Pay เป็นกลุ่มแรกๆ นั้นจะมี mobile bank N26 และ Comdirect เพื่อชำระเงินต่างๆ

ที่มา gsmarena