Apple ขอโทษเรื่อง FaceTime Group เตรียมออกอัพเดทแก้ปัญหาสัปดาห์หน้า

เมื่อไม่นานมานี้ผู้ใช้งาน FaceTime ก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ซึ่งทาง Apple ได้รับทราบปัญหาและได้หยุดให้บริการ FaceTime Group เป็นเวลาชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น

FaceTime Group

FaceTime Group ได้ยินเสียงปลายทาง แม้ไม่กดรับสาย

Apple ได้ออกมาจดหมายขอโทษและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานทุกคนและให้สัญญาว่าในสัปดาห์หน้านี้จะมีการอัพเดท iOS เพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

FaceTime Group

จากคำแถลงในจดหมายของ Apple ได้บอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัญหาในฝั่งของเซิฟร์เวอร์และคาดว่าในสัปดาห์หน้านี้จะให้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์ใหม่พร้อมทั้งเปิดให้ใช้งาน FaceTime Group อีกครั้ง นอกจากนั้นยังขอบคุณครอบครัว Thompson ที่ได้รายงานปัญหานี้กับทาง Apple เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

ที่มา gsmarena