ผู้ใช้งาน Android ภักดีต่อแบรนด์ มากกว่า iOS สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ผลการศึกษาพบกว่าผู้ใช้งาน Android ภักดีต่อแบรนด์ มากกว่าผู้ใช้งาน iOS จริง และไม่คิดเปลี่ยนใจไปใช้งาน iPhone สูงสุดเป็นประวัติการณ์

รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดย Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) พบความน่าสนใจเกี่ยวกับผู้ใช้งาน Android ภักดีต่อแบรนด์ สูงถึง 91% มากกว่า iOS ที่คิดเป็นสัดส่วน 86% ของจำนวนผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาที่ได้ทำการศึกษา

ภักดีต่อแบรนด์ภักดีต่อแบรนด์

จากกราฟแสดงสัดส่วนจำนวนการภักดีต่อแบรนด์ตั้งแต่ปี 2014 พบว่าผู้ใช้งาน Android มีความเชื่อมั่นและยังคงใช้งานสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่าไม่มีการเปลี่ยนใจไปใช้งาน iPhone หรือ iPad อย่างแน่นอน ในขณะที่ผู้ใช้งาน iOS มีจำนวนลดลงบางช่วงเวลา แต่ก็ขยับสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แม้สัดส่วนจะน้อยกว่าของ Android

การภักดีต่อแบรนด์ของ Android เพิ่มขึ้นมากกว่า iOS เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2015 ตรงกับช่วงการเปิดตัว iPhone 6s และ iPhone 6s Plus

มีเพียง 2 ระบบปฏิบัติการมือถือในขณะนี้ ที่ผู้ใช้งานจะเลือกเพียง 1 เดียว เพื่อการเรียนรู้ ลงทุนสำหรับซื้อแอพพลิเคชั่น พื้นที่จัดเก็บข้อมูล และยึดติดกับมัน ดังนั้น Apple และ Google ต้องหาวิธีการที่จะขายสินค้าและบริการเหล่านี้ให้เกิดการภักดีต่อแบรนด์” นาย Mark Levin ผู้ร่วมก่อตั้ง CIRP กล่าว