Android อัพเดทให้สามารถสแกนลายนิ้วมือสำหรับแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์

Google เปิดให้มีการอัพเดทใหม่ ให้ผู้ใช้งานสามารถสแกนลายนิ้วมือแทนการพิมพ์รหัสผ่าน การใช้งานนี้รองรับทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น อุปกรณ์ที่จะได้รับการคุณสมบัตินี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ Android 7 Nougat ขึ้นไป ในปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟน Pixel ได้รับการอัพเดทการใช้งานนี้แล้ว

Android now lets you sign into Google apps using your fingerprint

ผู้ใช้งานจะเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพื่อใช้สแกนลายนิ้วมือกับ Google ซึ่งการใช้งานสแกนลายนิ้วมือจะมีการถามผู้ใช้งานว่าต้องการใช้งานการสแกนลายนิ้วมือหรือไม่ ก่อนการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์

วิธีการรับรองความถูกต้องและความปลอดภัยสร้างขึ้นบนมาตรฐาน FIDO2, W3C WebAuthn และ FIDO CTAP สำหรับวิธีที่ง่ายและปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลชีวภาพของผู้ใช้งาน ซึ่งมาตรฐาน FIDO2 เป็นวิธีการรับรองความถูกต้องและความปลอดภัยสามารถนำมาใช้บนเว็บไซต์ แต่ในแอปพลิเคชั่นยังคงรองรับ API สแกนลายนิ้วมือบน Android

ที่มา gsmarena