AIS ร่วมกับ LINE STORE เติมเงินบน LINE STORE 100 บาทขึ้นไป ด้วยบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! รับโบนัส 15 บาทได้ฟรี!

ใครๆ ก็รับโบนัส 15 บาทได้ฟรี! ง่ายๆ เพียงเติมเงินบน LINE STORE 100 บาทขึ้นไป ผ่าน บัตรเงินสด วัน-ทู-คอล!วันนี้ – 28 ก.พ. 60 เฉพาะ 11,000 คนแรกเท่านั้น (จำกัด 1 ท่านต่อโบนัส 1 ครั้ง)

 

ลูกค้า AIS ระบบ เติมเงิน หรือลูกค้าที่ทำการเติมเครดิต เข้า Account Line Store ผ่านทางบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล! ตั้งแต่ 100 บาท ได้รับโบนัส 15บาท โดยจำกัดการได้รับสิทธิ์ 1 LINE ID ต่อ 1 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาโครงการ สำหรับลูกค้าที่ร่วมโครงการ 11,000 คนแรกเท่านั้น