ติดตามพวกเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

AIS แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมแจ้งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการเสนอเงินปันผลประจำปี

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่าเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทฯได้พิจารณาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์ถึงประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและทีมงานทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 14:00 . ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว ออกไปก่อน และจะมีการแจ้งกำหนดวันประชุมใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทดแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ 3.56 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ได้รวบรวมไว้แล้วเดิมในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และคงวันจ่ายเงินปันผลเดิมในวันที่ 22 เมษายน 2563”

นายสมชัย กล่าวย้ำว่าบริษัทต้องขออภัยต่อท่านผู้ถือหุ้นอย่างยิ่ง ที่ต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อนโดยยังไม่มีกำหนดวันใหม่ และขอเรียนให้ทราบว่า การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นสำคัญ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้โดยเร็ว และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลแจ้งตลาดหลักทรัพย์ได้ที่https://www.set.or.th/dat/news/202003/20034971.pdf

Advertisement
คลิกเพื่อแสดงความเห็น

ข่าวประชาสัมพันธ์

Opensignal วิเคราะห์ประสบการณ์การใช้สัญญาณ WiFi บนสมาร์ทโฟน ช่วงการระบาดของโคโรน่าไวรัส

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

โดย

เวลานี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสโควิด-19 นับเป็นความท้าทายต่อวงการแพทย์ ประชาสังคมและเศรษฐกิจโลก Opensignal กำลังวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การใช้เครือข่ายของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เราวางแผนแบ่งปันข้อมูลและผลวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ผู้กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐฯ มีข้อมูลและเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากไวรัสในช่วงเวลานี้

หลายประเทศดำเนินมาตรการจำกัดการเดินทางของประชาชน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้คนต้องปรับวิถีการใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ไปสู่ “ความปกติในรูปแบบใหม่” (New Normal) ซึ่งยังมีผู้คนอีกมากที่ยังไม่สามารถปรับตัวได้ เนื่องจากหลายประเทศมีระดับของมาตรการที่ส่งผลทำให้การเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป

ตัวชี้วัดแรกเริ่มในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนก็คือ ค่าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของเวลาที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับ WiFi เมื่อคนใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น ก็ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยปกติการใช้ WiFi จะสูงขึ้นในช่วงวันหยุดซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ดีของการใช้เวลามากขึ้นที่บ้าน

บางประเทศมีค่าเปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ผู้คนใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi เพิ่มขึ้นในช่วงก่อนที่รัฐบาลจะออกมาตรการกักกันอย่างเป็นทางการ ดังที่เราเห็นในหลายเมืองทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีช่วงไวรัสเริ่มระบาด แต่ขณะนี้หลายประเทศได้ประกาศใช้มาตรการกักกันมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อควบคุมสถานการณ์ และ Opensignal พบว่าเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น ดังนี้

 

ทวีปเอเชีย

ในช่วงแรกเปอร์เซ็นต์ปริมาณการใช้เวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi เพิ่มมากขึ้นที่ฮ่องกง แต่ก็นานนับหลายสัปดาห์ก่อนที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เราพบว่าปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ที่เทียบกันแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ในประเทศฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม หรือสัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองหลัก ๆ ของฟิลิปปินส์อยู่ภายใต้มาตรการกักกัน ในขณะที่เราเห็นการใช้ WiFi เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่มีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า ส่วนประเทศอื่น ๆ มีปริมาณการใช้ WiFi เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคม ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และ ออสเตรเลีย เช่นเดียวกับประเทศไทย เราพบว่าปริมาณการใช้งาน WiFi เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม เกาหลีใต้กลับมีปริมาณการใช้งาน WiFi ลดลง ซึ่งน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของผู้บริโภคที

ลดลงในช่วงเวลานี้

 

การใช้ WiFi ในประเทศไทย

  • ผู้ใช้ชาวไทยใช้เวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi บนสมาร์ทโฟน มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นสัปดาห์ต่อสัปดาห์อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม (ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563)
  • เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 3.1% จาก 39.8% ในสัปดาห์แรกเป็น 41.1% ในสัปดาห์ที่สองและเพิ่มเป็น 41.5% ในสัปดาห์ที่สามของเดือน (ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563)

ทวีปยุโรป

หลายประเทศในยุโรปใช้เวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi บนสมาร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้นมหาศาลในสัปดาห์ที่สามของเดือนมีนาคม เราพบว่าผู้ใช้งาน WiFi ในประเทศสเปนมีการใช้เพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบต่อสัปดาห์ เนื่องจากเป็นสัปดาห์แรกที่ประเทศสเปนเริ่มมีการล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบ และถูกประกาศว่าเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดเป็นอันดับสองในยุโรป และเช่นเดียวกันกับที่พบในประเทศอิตาลี ที่มีการใช้งาน WiFi เพิ่มขึ้นก่อนประเทศอื่น ๆ โดยเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์

อเมริกาเหนือ

 

ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม เราพบว่ามีการใช้เวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi บนสมาร์ทโฟนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เริ่มตั้งแต่ 16 มีนาคม ที่ประเทศแคนาดามีอัตราการใช้ WiFi เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นชัดเจน เนื่องมาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (C.D.C.) ออกประกาศแนะนำประชาชนไม่ควรรวมตัวกันเกิน 50 คนหรือมากกว่านั้นเป็นเวลานานถึง 8 สัปดาห์ และในนิวยอร์คได้เริ่มต้นปิดผับ-บาร์ รวมถึงโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ

อเมริกาใต้และอเมริกากลาง

 

ผู้คนในอเมริกาใต้ใช้เวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi บนสมาร์ทโฟนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในประเทศอาร์เจนติน่า บราซิล และเปรู ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคมเป็นต้นมา เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ WiFi รายสัปดาห์เพิ่มสูงที่สุดในประเทศเปรู เนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่รัฐบาลเปรูประกาศเคอร์ฟิวและห้ามคนออกจากบ้านตั้งแต่เวลาสองทุ่มจนถึงตีห้านาน 15 วัน ตรงข้ามกับบราซิลที่ได้รับผลกระทบหนักสุด เพราะกว่าเมืองเซาเปาโลจะมีมาตรการล็อกดาวน์ออกมาก็เลยมาถึงวันที่ 24 มีนาคมไปแล้ว

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ASUS ทุบสถิติคว้า 26 รางวัล งาน Red Dot Design Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

โดย

เอซุส เดินหน้ากวาดรางวัลระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทำสถิติคว้าถึง 26 รางวัล จากงาน Red Dot Awards 2020 และยังถือเป็นจำนวนรางวัลสูงสุดที่เอซุสเคยได้รับจากการจัดงานในแต่ละปี การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นการย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอซุสในการส่งมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคผ่านนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม

“การทำสถิติกวาดรางวัลจากงาน Red Dot Awards ถึง 26 รางวัลคราวนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แก่ทีมงานเอซุสทุกคน” ASUS Chief Design Officer, มิทช์ หยาง กล่าว “รางวัลและความสำเร็จแต่ละปีที่เราได้รับเป็นสิ่งยืนยันถึงปณิธานของเรา ‘In Search of Incredible’ ที่จะไม่หยุดนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภค”

“ผู้ชนะรางวัล Red Dot Award ทุกคนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาคู่ควรได้รับรางวัลนี้เพียงใด โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลไม่เพียงแต่เอาชนะใจกรรมการด้วยความงาม แต่ยังรวมถึงการใช้งานที่เหนือคู่แข่ง ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่านกับความสำเร็จในวันนี้ “ศาสตรจารย์ ดร. ปีเตอร์ เซก ผู้ก่อตั้งและ ซีอีโอ เรด ดอทส์กล่าว

Red Dot Award เป็นหนึ่งในการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ดำเนินมามากกว่า 60 ปี โดยในปี 2020 ดีไซเนอร์และผู้ผลิตจาก 60 ประเทศทั่วโลกได้ร่วมส่งสินค้ากว่า 6,500 ชิ้นมาร่วมในการแข่งขัน และมีกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางระดับชาติมาร่วมตัดสินในแต่ละปี โดยยึดเอาเกณฑ์การตัดสินจากด้านนวัตกรรม, การใช้งาน, คุณภาพ, ความคงทน และการออกแบบที่เหมาะในการทำงาน

อ่านต่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

‘เดทตอล’ ผนึกกำลัง ‘ช้อปปี้’ ส่งมอบความห่วงใยให้แก่คนไทย วางกลยุทธ์ร่วมกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งแรก! รับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม

เผยแพร่แล้ว

เมื่อ

โดย

เดทตอล’ ผนึกกำลัง ช้อปปี้’ ส่งมอบความห่วงใยให้แก่คนไทยวางกลยุทธ์ร่วมกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งแรกรับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้บริโภคชาวไทยสามารถเข้าถึงสินค้าเดทตอลได้อย่างสะดวกสบาย และคุ้มค่ายิ่งขึ้น ผ่านโปรโมชั่นส่วนลด และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟบน ช้อปปี้’ ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 นี้

 

เดทตอล ผนึกกำลัง ช้อปปี้ ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือคนไทย พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่กับครั้งแรกของการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) ขานรับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐ ในครั้งนี้ทั้งสองพันธมิตรได้เตรียมเปิดตัวแคมเปญ ‘Dettol x Shopee ช้อปของจำเป็น เพื่อคนที่คุณรัก ภายใต้แนวคิด #ShopeeFromHome
#
อยู่บ้านก็ช้อปปี้ได้ ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงสินค้าของเดทตอลง่ายๆ จากที่บ้าน เพื่อให้การอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย ในราคาที่เหมาะสมที่สุด

นายโรหิต จินดัล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทยจำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ เดทตอล” กล่าวว่า เดทตอล เป็นหนึ่งในสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นที่ต้องการของคนไทยในขณะนี้ และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และยังเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้บริโภคชาวไทยที่กำลังเผชิญภาวะที่ยากลำบากดั่งเช่นปัจจุบัน เดทตอล’ จึงผนึกกำลังกับ ช้อปปี้’ ในการจัดแคมเปญ ‘Dettol x Shopee ช้อปของจำเป็น เพื่อคนที่คุณรัก ที่นอกจากผู้บริโภคจะได้พบกับสินค้าเดทตอลในราคาพิเศษแล้ว เรายังได้เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกาย เดทตอล เจลอาบน้ำ สูตรใหม่ ‘Dettol Approved by Mom’ เป็นครั้งแรกบนแพลตฟอร์มของช้อปปี้อีกด้วย

เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพันธมิตรอย่าง ช้อปปี้’ ซึ่งเป็นผู้นำแพลทฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มนัก ช้อปคนไทย และความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อว่าจะสามารถส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไปยังผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างต่อเนื่อง” นายโรหิต กล่าว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันเดทตอลเดินหน้ารณรงค์ให้คนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีและทำจนเป็นนิสัย ผ่านแคมเปญสุดท้าทาย “Hand Washing Challenge” ชวนคนดังในแวดวงต่างๆ มาล้างมือด้วย   เจลล้างมือเดทตอล ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแคมเปญดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมาก

นายศิวกร สิริวงศ์ภาณุพงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทยจำกัด กล่าวว่า ช้อปปี้ตอกย้ำความผู้นำแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการมอบความง่าย สะดวกสบาย และคุ้มค่า ให้แก่คนไทยทุกคนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ภายใต้แนวคิด #ShopeeFromHome #อยู่บ้านก็ช้อปปี้ได้ โดยล่าสุด ช้อปปี้’ ได้ร่วมมือกับ เดทตอล’ ในการจัดแคมเปญพิเศษเพื่อนำเสนอสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นด้วยโปรโมชั่นและส่วนลด เพื่อช่วยคนไทยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ช้อปปี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ เดทตอล’ ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมที่มีการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) เพื่อขานรับต่อนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐ ทั้งนี้เราจะไม่หยุดยั้งที่จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อวางกลยุทธ์ในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง” นายศิวกร กล่าว

 

เตรียมพบกับแคมเปญสุดพิเศษในความร่วมมือระหว่าง เดทตอ’ และ ช้อปปี้’ ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 นี้ โดยผู้บริโภคจะได้พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ รวมไปถึงของแถมมากมายไม่ว่าจะเป็นเจลหอมระเหยแอร์วิค ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบอเนกประสงค์แวนิช เพาเวอร์ ขนมธัญพืชอบกรอบซันไบทส์ และร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับผลิตภัณฑ์เดทตอล เจลอาบน้ำ ล่าสุด “Dettol Approved by Mom” มาพร้อมสูตรเฉพาะ ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติและผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ปกป้องกลิ่นกายยาวนาน 12 ชั่วโมง ชำระล้างและลดการสะสมของแบคทีเรียได้ 99.9% เพื่อปกป้องผิวให้สะอาดอย่างมีอนามัย และช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้น มีให้เลือก กลิ่น ได้แก่ กลิ่นจัสมิน กลิ่นโรส และกลิ่นออเรนจ์ ขนาด 500 มลในราคา 199 บาท เฉพาะที่ช้อปปี้เท่านั้น

ซื้อผลิตภัณฑ์จาก เดทตอล’ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/dettol_officialstore

อ่านต่อ...

กำลังฮอต

OPPO Find X2 Pro 5G The Best Camera Phone 14 OPPO Find X2 Pro 5G The Best Camera Phone 14
Android News2 สัปดาห์ ที่แล้ว

OPPO Find X2 Pro | 5G กล้องอันดับ 1 DXOMARK ถ่ายภาพออกมาจะสวยขนาดไหน ไปดูกันเลย

OPPO Find X2 Series ...

OPPO A31 All features you need to know OPPO A31 All features you need to know
Android News2 สัปดาห์ ที่แล้ว

จัดเต็ม 10 เหตุผลทำไมต้องเป็นเจ้าของ OPPO A31 สมาร์ทโฟนน้องเล็ก สเปคสุดคุ้มค่า

OPPO A31 สมาร์ทโฟนน้...

HUAWEI Mate30 Pro 5G with TrueMove H 5G HUAWEI Mate30 Pro 5G with TrueMove H 5G
Android News3 สัปดาห์ ที่แล้ว

TRUE 5G ใช้งานได้แล้วบน HUAWEI Mate30 Pro 5G พร้อมวิธีกดรับสิทธิ์ทดลองใช้งาน 5G

HUAWEI แบรนด์สมาร์ทโ...

Featured3 สัปดาห์ ที่แล้ว

รีวิว realme 6 สมาร์ทโฟนตัวคุ้ม กล้อง 64 ล้านพิกเซล กล้องระดับโปร พร้อมจอเหนือขั้น Refresh Rate 90Hz

realme 6 สมาร์ทโฟนกล...

Featured3 สัปดาห์ ที่แล้ว

3BB GIGATainment ความบันเทิงระดับโลกกับบ้านใหม่ของ HBO ในไทย พร้อมอินเทอร์เน็ต 1Gbps เริ่มต้น 590 บาท

3BB หนึ่งในผู้ให้บริ...

Advertisement

คลิปมาใหม่

ข่าวใหม่วันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์4 นาที ที่แล้ว

Opensignal วิเคราะห์ประสบการณ์การใช้สัญญาณ WiFi บนสมาร์ทโฟน ช่วงการระบาดของโคโรน่าไวรัส

เวลานี้ทั่วโลกกำลังเ...

ข่าวประชาสัมพันธ์8 นาที ที่แล้ว

ASUS ทุบสถิติคว้า 26 รางวัล งาน Red Dot Design Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์

เอซุส เดินหน้ากวาดรา...

IT News15 นาที ที่แล้ว

Google Search ช่วยให้คนไทยค้นหาและเกาะติดสถานการณ์ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในขณะนี้ที่ผู้คนทั่ว...

ข่าวประชาสัมพันธ์32 นาที ที่แล้ว

‘เดทตอล’ ผนึกกำลัง ‘ช้อปปี้’ ส่งมอบความห่วงใยให้แก่คนไทย วางกลยุทธ์ร่วมกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งแรก! รับนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม

‘เดทตอล’ ผนึกกำลัง ‘...

ข่าวประชาสัมพันธ์41 นาที ที่แล้ว

ลาซาด้า ส่งแคมเปญ “Happy at Home อยู่บ้านก็แฮปปี้ ช้อปดีลดี๊ดีได้ทุกวัน” พร้อมส่งฟรีตลอดเมษายน เริ่ม 7 – 27 เมษายนนี้

ลาซาด้า ผู้นำด้านอีค...

มือถือมาใหม่

กำลังมาแรง