โปรโหด 3BB เน็ตไฟเบอร์ 10/5 Mbps เพียง 250 บาทต่อเดือน

การแข่งขันราคาเน็ตไฟเบอร์เริ่มขึ้นอีกครั้งสำหรับความเร็วเริ่มต้น เมื่อล่าสุด 3BB ออกโปรโมชั่น 10/5 Mbps ในราคาเพียง 250 บาทต่อเดือน

3BB โปรโมชั่นแพ็กเกจเน็ตไฟเบอร์ 10/5 Mbps ในราคาเพียง 250 บาทต่อเดือน ลูกค้าต้องสมัครภายใน 31 พ.ค.61 จะได้รับราคาโปรโมชั่นนี้ ตลอดการใช้งาน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

3BB Fiber

  • ใช้งานสำหรับลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัย (Home Use) เท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ 1 เดือนในวันสมัคร
  • ซื้ออุปกรณ์ GPON ONT ราคา 2,200 บาท
  • รับส่วนลดค่าติดตั้ง 5,000 บาท
  • เฉพาะพื้นที่ที่สามารถให้บริการได้เท่านั้น กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อน
  • บริการ 3BB Movie by Monomaxxx จะได้รับ Username และ Password ภายใน 7 วันทำการ หลังจากติดตั้งใช้งานเรียบร้อยแล้ว
  • บริการ 3BB WiFi จะได้รับเมื่อสมัครบริการ Go Paperless เรียบร้อยแล้ว
  • บริการ 3BB Cloudbox พื้นที่เก็บไฟล์ ขนาด 20GB ใช้ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกรณีที่ความเร็วเชื่อมต่อต่ำกว่าความเร็วที่ระบุไว้ในแพ็กเกจที่เลือกใช้บริการ อันเนื่องมาจากปัจจัยหรือข้อจำกัดทางเทคนิคและโครงข่ายรวมถึงจำนวนผู้ใช้บริการในขณะนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ 3BB