วิธีบันทึกภาพจาก Safari

หากต้องการบันทึกภาพจากหน้าเว็บใด ๆ บน iPod Touch 4 ของคุณ คุณก็แค่กดที่รูปภาพนั้นค้างไว้จนกระทั่งมีคำถามโผล่ขึ้นมาว่าจะ Save Image , Copy หรือ Cancel  โดยภาพของคุณจะถูกบันทึกไว้ใน Photos > Saved Photos  

      To save an image from any webpage to your iPod Touch 4 you must hold your finger on the picture until a menu pops up. It will ask to Save Image , Copy or Cancel Your images will be saved in Photos > Saved Photos