Connect with us

IT News

“ดีแทค” ไขปริศนาทำไม “ไทย-พม่า” เพิ่งตั้งไข่ 3G แต่ “เขมร-ลาว-เวียดนาม” ก้าวไป 4G แล้ววันนี้มีอะไรในกอไผ่?

Published

on

เชื่อหรือไม่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ไทยกับพม่าไม่ต่างกัน

เชื่อหรือไม่ ไทยเพิ่งอยู่ระหว่างตั้งไข่จะเปิดประมูลระบบ 3G แบบยังลูกผีลูกคน

เชื่อหรือไม่ กัมพูชา ลาว เวียดนามระบบ 3G ก้าวไปไกล และกำลังข้ามผ่านไปสู่ระบบ 4G แล้ว

เชื่อหรือไม่ อาจจจะมีความเป็นไปได้ว่า เทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคมของไทยในอีก 3 ปีที่กำลังก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) แต่ไทยอาจจะเดินตามหลังพม่า

หลากหลายคำถามเหล่านี้คงต้องให้“ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค หนึ่งในผู้บริการระบบเทคโนโยลีสื่อสารโทรคมนาคมมาช่วยไขข้อข้องใจ พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ย่างก้าวของดีแทคในประเทศไทยในเรื่องระบบ 3G และ4G กับ“มติชนออนไลน์”พร้อมเปิดนโยบายและกลยุทธ์ในการเรียก”ความเชื่อมั่น”ลูกค้าของดีแทคให้กลับคืนมาหลังปัญหาระบบล่มและเสียรังวัดไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=a61WFGBdDps’]

Qความพร้อมในการตั้งรับมือกับนโยบาย 3G ที่กำลังจะประกาศออกมาทุน-คน-เทคโนโลยี

เราเองยินดีที่ทราบข่าวว่า ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับรองแผนแม่บททั้งสองฉบับในเรื่องของโทรคมนาคม และขณะเดียวกันกำลังจัดการประมูลคลื่นความถี่สำหรับ 3G ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ ซึ่งดีแทคเอง มีความพร้อมตั้งแต่ปีที่แล้วที่จะลงทุนในการประมูล และการพัฒนาโครงข่ายของเรา เพื่อให้รองรับ 3G ได้อย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 เราเริ่มเปิดการใช้บริการ 3G และขยายโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นเมื่อมีการประมูลคลื่นความถี่ 3G เป็นการเพิ่มเติมจะทำให้เราสามารถที่จะขยายบริการของเราให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

Qเม็ดเงินในการลงทุน

ทางดีแทคมีความพร้อมด้านเงินลงทุนตั้งแต่ปีที่แล้วในการประมูลเพียงแต่การประมูลถูกยกเลิกไปในวินาทีสุดท้าย เราพร้อมที่จะร่วมลงทุนในการที่จะร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ที่กสทช.จะจัดให้มีการประมูล นอกจากนี้ ในส่วนของโครงข่ายเรามีแผนจะลงทุนประมาณ 8,000-9,000 ล้านบาทในการที่จะพัฒนาโครงข่ายและการบริการให้ดียิ่งขึ้น

Qโครงข่ายที่วางไว้บางส่วนสามารถต่อยอดได้ทันทีหากประมูล3Gได้อย่างไร

ทางดีแทคคิดว่าเรามีความพิเศษกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในแง่ที่ว่าเรามุ่งที่จะพัฒนาระบบ2Gและ3G ไปพร้อมกัน อย่างที่เราได้เปลี่ยนจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่ โครงข่ายระบบ2G ขณะเดียวกันก็ติดตั้งเสาสัญญาณระบบ 3G  ไปแล้วสิ้นเดือนมีนาคม 2555 จำนวน 2,000 ต้น และภายในสิ้นปี 2555 จะติดตั้งอีก 3,000 ต้น เมื่อรวมกันแล้วเสาสัญญาณระบบ2G มากกว่า 10,000 ต้น รวมกับเสาสัญญาณของระบบ3G ภายในสิ้นปีนี้เราน่าจะเป็นเครือข่ายที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ  และในเวลาเดียวกันบริการในส่วนของ 3G ที่ลูกค้ากำลังจะได้รับบริการก็คิดว่า จะได้รับบริการสัญญาณที่มีคุณภาพที่ดีมากอย่างเห็นได้ชัด

Qเตรียมป้องกันอย่างไรในอนาคตไม่ให้เกิดปัญหาสัญญาณล่มอีก

แผนรองรับเราอาจดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้วส่วนความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญลำดับแรก เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรนโยบายทางธุรกิจเรามุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าของเราเป็นหลัก เพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วในเรื่องการบริการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณ การให้บริการในเรื่องของตัวสินค้าต่าง ๆที่เรานำเสนอกับลูกค้าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในการที่เราจะสามารถดึงความมั่นใจของลูกค้าของเราให้กลับคืนมา

Qความเสี่ยงเรื่องการประสานนโยบายเรื่อง3Gกับรัฐบาล และหน่วยงานภาครัฐ

ดีแทคได้มีการพูดคุยกับทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ไอซีที) และกสทช.อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) ซึ่งเรารับสัมปทานมา อย่างต่อเนื่อง แต่ละคนมีความจริงใจและจริงจังในการผลักดันให้เทคโนโลยีโทรคมนาคมสามารถพัฒนาเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเซียได้ ถ้าผมพูดแล้วฟังดูน่าตกใจ ประเทศไทยและพม่าเป็นเพียง 2 ประเทศในภูมิภาคนี้ที่ยังไม่มีการใช้ 3Gอย่างเต็มรูปแบบ และยังไม่มีแผนที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาไปสู่ระบบ 4 G ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ รอบบ้านเราทั้งกัมพูชา ลาว เวียดนามมีแผนต่าง ๆ ที่จะก้าวไปสู่ระบบ 4G หมดแล้ว

เพราะฉะนั้นกำลังใจของดีแทค และกำลังใจของผู้บริโภคทุกคนคือ ความตั้งใจจริงของรัฐบาลชุดนี้ และทางกสทช.ในการผลัดันให้เกิด 3G ขึ้นในประเทศไทย เพื่อไล่ให้ทันประเทศเพื่อนบ้าน และในเวลาเดียวกันก็สามารถพัฒนาระบบโทรคมนาคมของเราเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศได้

ในที่สุดประเทศไทยต้องมีประเทศอื่นเขามีกันหมดแล้ว โดยเฉพาะในอีก 3 ปีที่กำลังจะก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ทั้งเศรษฐกิจ การติดต่อประสานงานในระดับประชาชนจะเปิดกว้างมากขึ้น เพราะฉะนั้นทางเดียวที่ประเทศไทยจะดึงเงินทุน นักธุรกิจ นักท่องเที่ยวต่าง ๆ เข้ามาในประเทศ หรือเราต้องออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมเข้ามาช่วย

Qการปรับระบบจาก 3G ไประบบ 4G  ทางดีแทคพร้อมรองรับทุกอย่างทันทีหรือไม่

ดีแทคคุยกับภาครัฐมาตลอดทางเราสนับสนุนให้ประมูล 3Gและ4G พร้อมกัน หรือถ้าเป็นไปไม่ได้ อยากให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากไม่สามารถดำเนินการได้พร้อมกัน ก็ขอให้มีการดำเนินการในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน ที่เรานำเสนอไปในลักษณะนี้นอกจากเหตุผลด้านความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นแล้ว

เรามีความคิดว่า การประมูลคลื่นความถี่ ซึ่งประเทศไทยมีความพิเศษกว่าอีกหลายประเทศ เรามีคลื่นความถี่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกค่อนข้างมาก เมื่อมีการนำคลื่นความถี่ที่เป็นสมบัติของชาติมาใช้แล้ว ทางภาครัฐเองควรได้ค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อ เพราะฉะนั้นการประมูลคลื่นความถี่ 3G และ 4G พร้อมกันจะสามารถนำรายได้เข้าสู่ภาครัฐได้ค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณของภาครัฐในเวลาเดียวกัน และที่สำคัญ ผู้บริโภคในธุรกิจต่าง ๆ ท่องเที่ยวก็จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีโทรคมนาคมในระดับสูงด้วย

Qภาครัฐเห็นด้วยกับข้อเสนอการประมูล3Gและ4Gพร้อมกันหรือไม่

ในหลักการทุกท่านเห็นพ้องกับเราเพียงแต่ขั้นตอนในการปฏิบัติ ต้องมีการเตรียมการค่อนข้างมาก ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Qผลประกอบการของดีแทค

สำหรับรายได้ของดีแทคในปีที่ผ่านมาอยู่ระดับน่าพึงพอใจระดับ79,300 ล้านบาท ผลกำไรของปีที่แล้วขึ้นไประดับประมาณ 11,800 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตของยอดขายอยู่ในระดับประมาณ 9% เมื่อมีปัจจัยเรื่อง 3G และ 4G น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน และลูกค้าเพิ่มขึ้น คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นของดีเทค และผู้ใช้บริการของดีแทค

Qปีนี้จะมีอะไรที่จะให้อัตราการเติบโตเท่ากับปีที่ผ่านมา

ทางดีแทคมุ่งพัฒนาระบบโครงข่ายและระบบสัญญาณอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นระบบ2Gและ 3G เพราะฉะนั้นปีนี้ลูกค้าของเราน่าจะเห็นถึงบริการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระบบสัญญาณของเรา สิ่งนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเรา  ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะผลักดันให้ดีแทคสามารถก้าวหน้าไปได้เหนือผู้ประกอบการรายอื่น ๆ

Qสัญญาณที่ดีขึ้นจะได้เห็นเป็นรูปธรรมประมาณเดือนไหน

ผมคิดว่าภายในกลางปีนี้ลูกค้าของเราจะเริ่มเห็นคุณภาพของสัญญาณที่ดีขึ้น แต่จะสมบูรณ์จริงๆ ก่อนสิ้นปีนี้  เมื่อเราสัญญากับลูกค้าแล้วเราต้องทำให้ได้ ผมคิดว่าในที่สุดแล้วขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเรื่องเทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรยากาศการแข่งขันในโลกปัจจุบัน ในภูมิภาคเอเซีย เทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการศึกษาเข้าไว้ด้วยกัน ดีแทคเหมือนผู้ประกอบการทุกรายในการที่จะเห็นเทคโนโลยี 3Gและ4G ในประเทศไทยให้เร็วที่สุด ทางดีแทคเองคงหารือกับภาครัฐและผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อผลักดันให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเร็ว

Qการเตรียมรับมือหากสัญญาณมีปัญหาในอนาคต หรือล่มอีก

เรากำลังปรับปรุงเรื่องช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า และกับประชาชนทั่วไป ก็อย่างที่บอกมันคงต้องใช้ความสามารถกอบกู้ความมั่นใจของลูกค้าเรากลับคืนมา และสิ่งที่เราจะมอบบริการให้ในอนาคต เหตุการณ์ระบบสัญญาณที่มีปัญหาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เราเป็นห่วงมากคือ เรื่องของครอบครัว เพราะว่า การล่มมี 2 ช่วง ช่วงกลางวันคนโทรนัดกัน แล้วโทรนัดไม่ได้ แต่ยังเป็นช่วงกลางวัน แต่ช่วงเย็นพ่อแม่ไปรับลูก สามีภรรยานัดพบกัน เริ่มค่ำมืด เราห่วงช่วงนั้นเป็นพิเศษ ในวันนั้นนอกจากคนที่ใช้ดีแทคไม่สามารถติดต่อกันได้คนข้างนอกติดต่อเข้ามาไม่ได้ เรื่องข้อมูลข่าวสารคนอยากทราบทำไมติดต่อเครือข่ายดีแทคไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ต้องปรับปรุง และกำลังดำเนินการกันอยู่

ที่มา : มติชน

กำลังฮอต

Featured5 วัน ago

รีวิว iQOO 12 5G สมาร์ตโฟน “Monster Inside” ประสิทธิภาพทรงพลังด้วยชิปเรือธง SD 8 Gen 3 l ดีไซน์ระดับพรีเมียม l กล้องหลังสุดล้ำ

รีวิว iQOO 12 5G สมา...

Android News5 วัน ago

แนะนำ 6 สมาร์ทโฟน realme ปี 2023 สเปคแรง ราคาสุดคุ้มพร้อมเป็นของขวัญสุดพิเศษ

กลับมาอีกครั้งกลับเท...

Android News5 วัน ago

แนะนำ Xiaomi 13T Series เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรัก!

สิ้นปีแบบนี้เชื่อว่า...

Featured2 สัปดาห์ ago

รีวิว vivo Y27s สมาร์ตโฟนดีไซน์สวยระดับพรีเมียม หน้าจอ Sunlight คมชัดแบบ FHD+ และชาร์จเร็ว 44W FlashCharge

รีวิว vivo Y27s สมาร...

Featured2 สัปดาห์ ago

รีวิว Redmi 13C สมาร์ทโฟนหน้าจอ 90Hz Adaptive Sync l กล้อง 3 ตัว AI 50MP l แบตฯ ใหญ่ 5000mAh และสเปคที่ครบจบได้ในราคาสุดคุ้ม

รีวิว Redmi 13C สมาร...

vivo Y36i 5G vivo Y36i 5G
Android News22 นาที ago

เปิดตัว vivo Y36i 5G ชิป Dimensity 6020 SoC และแบต 5000 mAh

vivo Y36i 5G เปิดตัว...

IT News46 นาที ago

AIS ยืนยัน! ไม่มีนโยบายเชิญชวนการลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย เตือนประชาชนรู้เท่าทัน อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

​จากกรณีที่มีการแชร์...

IT News57 นาที ago

AIS แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2566

เนื่องในวันต่อต้านคอ...

IT News1 วัน ago

Shure SM7dB ไมค์ร้อง บันทึกเสียง ทำพอดคาสต์ หรืองานสตรีมมิ่งรุ่นที่ต่อยอดและได้แรงบันดาลใจจาก Shure SM7B แล้วไมค์ตัวไหนที่เหมาะกับคุณ?

บริษัท มหาจักรดีเวลอ...

IT News1 วัน ago

Dreame อัดโปร 12.12 Sale จัดหนักส่งท้ายปี! ลดสูงสุด 50% มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

Dreame แบรนด์เครื่อง...

Advertisement

Copyright © 2012 iphone-droid.net.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ ดูเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดการได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึก